Neem contact met ons op: info@rwswear.nl  |  7 dagen per week van  9:00 uur tot 17:00 uur

Privacyverklaring

Privacybeleid RWSwear.nl / Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 juni 2020

RWS Wear
Wilhelminalaan 97A
5541 CV Reusel
KvK nummer: 53453921

Waarom deze privacyverklaring?
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP adres, een foto, bankrekeningnummer, enz.

Persoonsgegevens die RWS Wear verwerkt
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die RWS Wear verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
RWS Wear verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder heeft RWS Wear niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Met welk doel verwerkt RWS Wear persoonsgegevens?
RWS Wear verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat RWS Wear een gerechtvaardigd belang heeft.

We verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers / klanten met het volgende doel:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Een koopovereenkomst te sluiten;
 • Goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Facturen te versturen en betalingen te verwerken;
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Daarnaast gebruikt RWS Wear ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, het versturen van uitnodigingen voor events, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. RWS Wear gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan uiteraard altijd via een link in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: info@rwswear.nl

Hoe lang bewaart RWS Wear persoonsgegevens?
RWS Wear bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 • Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Nadat de overeenkomst is geëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard.
 • Heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen, dan worden jouw gegevens bewaard totdat je je toestemming intrekt.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt RWS Wear jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld ID-Eshops, boekhouder/accountant, de externe IT-adviseur die alle beveiliging, e-mail, webhosting, cloud e.d. regelt, de online marketing- en communicatietools die RWS Wear gebruikt, etc. Voor zover noodzakelijk volgens de AVG, sluit RWS Wear verwerkersovereenkomsten met deze derden.

RWS Wear maakt gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals Mailchimp, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij jouw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. RWS Wear geeft deze partijen geen toestemming om via RWS Wear verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar wij de tools voor gebruiken.

Cookies
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt RWS Wear, zodat er om toestemming voor het plaatsen van cookies wordt verzocht bij een eerste bezoek aan onze website. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RWS Wear gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
RWS Wear maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RWS Wear bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan RWS Wear te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van Google campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RWS Wear heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RWS Wear en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@rwswear.nl  Identificeer jezelf bij zo’n verzoek, zodat RWS Wear er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Stuur een kopie van je ID mee, waarin je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart maakt. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
RWS Wear neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. RWS Wear heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij RWS Wear alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Persoonsgegevens die u invult via de website van RWS Wear, worden tijdens de verzending versleuteld. RWS Wear gebruikt alleen complexe wachtwoorden en Recaptcha identificatie.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door RWS Wear verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RWS Wear op via info@rwswear.nl.

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RWS Wear, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons